the five core values are the rolex https://www.swissreplicawatch.to corporate culture. rolex replicas for sale from us are excellent in quality and craftsmanship. swiss movement https://richardmille.to. swiss movement franckmuller. swiss https://www.wherewatches.com/ feel so solid. best https://www.versacereplica.to consistently on the update and additionally complement it really is demanding standards. the most popular brands of today like yvessaintlaurentreplica.ru in our store. quality swiss https://www.billionairereplica.ru is one kind of many created with this particular collection. Hermitage Boutique - Audemars Piguet, Girard-Perregaux

Polityka prywatności

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HERMITAGE BOUTIQUE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Piłsudskiego 1 (e-mail: info@hermitage.pl; telefon: 22 323-76-76). W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail: iod@hermitage.pl.; adres korespondencyjny: ul. Plac Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów bezpośredniej komunikacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dalej RODO. Jednocześnie informujemy, że prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest kontakt z Klientem.

Ponadto za odrębnie wyrażoną zgodą Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesłania informacji marketingowych, w tym oferty drogą elektroniczną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dodatkowo w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO na otrzymywanie Newslettera będziemy wykorzystywali podany przez Panią/Pana adres mailowy w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną o produktach lub usługach Spółki.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie nie dłużej, niż jest to konieczne do odpowiedzi na zadane pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych lub handlowych drogą elektroniczną – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do czasu cofnięcia zgody.

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Ponadto informujemy, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Może Pani/Pan cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje również Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w sposób niezgodny z prawem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.